Stichting t.o.v. Welzijn Erasmus

Wat we doen

Altijd wat te beleven en voor ieder wat wils. Dat is het gevoel waarnaar wij streven voor het multifunctioneel centrum van Erasmus. De stichting wil een bijdrage leveren aan een fijne oude dag voor de bewoners in en rondom Erasmus. Dit door middel van initiatieven en projecten voor een zinvolle dagbesteding en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten. We brengen graag de bewoners van Erasmus en de andere wijkbewoners in contact met elkaar. Ook brengen we mantelzorgers, buddy’s en vrijwilligers met elkaar in contact.

Doelstelling

Stichting t.o.v. Welzijn Erasmus is op 9 december 2014 opgericht en is gevestigd in Leeuwarden. De stichting streeft het volgende doel na: het bijdragen aan een zinvolle dagbesteding en het opbouwen en onderhouden van sociale contacten ter bevordering van het welzijn van de bewoners van het verzorgingsgebied van woonzorgcentrum Erasmus.

De wijze waarop Stichting t.o.v. Welzijn Erasmus dit doet is door: het ontplooien en ondersteunen van activiteiten met betrekking tot welzijn en ouderenzorg, in nauw overleg met woonzorgcentrum Erasmus. De exacte doelstelling kunt u nalezen in onze statuten, welke u hier kunt vinden op onze website.

Onze enthousiaste vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de ouderen in en rondom Erasmus. Elke vrijwilliger maakt het verschil.

U kunt zich bij Stichting Welzijn Erasmus op allerlei manieren inzetten voor ouderen. Wij hebben verschillende vrijwilligersfuncties beschikbaar, en u kiest daarbij zelf hoe vaak u uzelf wilt inzetten als vrijwilliger.

Wilt u meehelpen? Laat het ons weten en neem contact met ons op.
Bent u een bewoner van Erasmus en/of de wijk Aldlan? Wij zijn er voor u.
Heeft u een idee voor een activiteit? Wilt u een tip geven aan het bestuur? Is er volgens u iets wat (nog) beter kan? Heeft u een wens? Wilt u iemand in het zonnetje zetten? Uw mening telt!
Wij bieden een platform waar ideeën en meningen samenkomen. Ook koppelen wij graag mensen met overeenkomstige wensen en interesses aan elkaar. Laat daarom uw bericht achter.

Als bedrijf

Als ondernemer of manager bij een bedrijf kunt u iets terug doen voor de medemens. U kunt ouderen in en rondom Erasmus op allerlei manieren steunen. Zet een actie op met uw collega’s en versterk de teamspirit! Sponsor één van onze projecten, of wordt sociaal aandeelhouder.

Als school

Kinderen en ouderen kunnen samen veel leuke dingen doen. Wij organiseren graag activiteiten met jong en oud. Iedere school kan natuurlijk zelf met ideeën komen, maar we hebben ook al veel ideeën verzameld.

Als vereniging

Kom ook samen met uw familie, vrienden, collega’s, klas of vereniging in actie! Organiseer een rommelmarkt of laat uzelf sponsoren wanneer u deelneemt aan een sport- of spelevenement. Nog eens heel gezellig ook!

Schenken

Met een periodieke gift helpt u onze organisatie voor langere tijd en maakt u optimaal gebruik van de fiscale mogelijkheden. Een periodieke gift is een schenking van een vast bedrag per jaar gedurende minimaal vijf jaren.

Nalaten

Is Stichting t.o.v. Welzijn Erasmus een organisatie die u een warm hart toedraagt, dan kunt u in uw testament vastleggen dat u een deel van uw vermogen aan onze stichting nalaat.

ANBI

Het geld dat u via een testament aan ons nalaat komt voor 100% ten goede aan het doel dat u voor ogen heeft. Stichting t.o.v. Welzijn Erasmus is namelijk aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI), waardoor wij zijn vrijgesteld van het betalen van successierecht.

Meer informatie

De notaris kan u alles over periodieke giften en testamenten vertellen. Mocht u ons iets willen schenken nalaten en u heeft hier vragen over, neemt u dan contact met ons op.
Stichting Welzijn Erasmus hecht er veel waarde aan om op een heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar werk. Openheid en transparantie over onze activiteiten, maar ook over onze werkwijze en financiële positie staan hierin voorop. Vandaar dat u op onze website de jaarverslagen kunt inlezen. De jaarrekening verschijnt jaarlijks voor 1 juli. Wilt u één van onze jaarrekeningen inlezen? Klik dan op onderstaande link van het jaar wat u wilt bekijken.

De jaarrekening 2014 – 2015
De jaarrekening van 2016
De jaarrekening van 2017

De stichting is opgericht op 9 december 2014. We hebben een nieuw beleidsplan kunnen opstellen voor de komende jaren.

In dit beleidsplan staan de activiteiten en het beleid voor 2016 – 2020 beschreven. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de stichting, met in het bijzonder voor onze donateurs. Wilt u ons beleidsplan inlezen? Klik dan op onderstaande link.

Het beleidsplan 2016 -2020
Stichting Welzijn Erasmus hecht er veel waarde aan om op een heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij haar werk. Openheid en transparantie staan hierin voorop. Vandaar dat wij u graag online informatie over onze organisatie bieden. Wilt u onze statuten inlezen? Klik dan op onderstaande link.

Statuten Stichting t.o.v. Welzijn Erasmus