Pannenkoeken bakken met co-assistenten

Pannenkoeken bakken met co-assistenten

Woensdag 22 februari, zo tegen het schemeren van de avond, kwam een groep van maar
liefst 24 co-assistenten vanuit het MCL hier pannenkoeken bakken op alle buurtkamers!
Wat een leuk initiatief en wat waren de medische studenten enthousiast om samen met de
bewoners van de buurtkamers deze smakelijke klus te klaren.
De reden van dit bezoek was dat de co-assistenten graag een activiteit wilden organiseren
voor de bewoners van Erasmus. We zijn per slot van rekening overburen van elkaar.
Behalve lekker en gezellig gaf hen dit ook de mogelijkheid om eens een kijkje te nemen
achter de schermen van de Ouderzorg en het functioneren van de Wet Langdurige Zorg.
De bewoners hebben echt genoten van de heerlijke pannenkoeken en het gezelschap van de
studenten.
‘Wat mooi dat we zo positief kunnen terugblikken! “Ik had nog wel meer tijd willen hebben
voor de bewoners”‘ is het meest gehoorde verbeterpunt dus… wellicht dat dit nog wel een
vervolg kan beloven!

Nieuwsbrief Erasmus maart 2017