Wijkkrant Aldlân November 2016

Wijkkrant Aldlân November 2016

Van de redactie
De herfst is ingevallen nu we bezig zijn met het samenstellen van uw wijkkrant. We hadden een prachtige nazomer en ondertussen kan de kachel weer aan. De redactie heeft in afgeslankte vorm gewerkt aan deze editie, omdat onze hoofdredactrice heeft moeten afhaken. Wij zijn haar heel erkentelijk voor het werk dat ze gedaan heeft voor onze krant. Een leuk mens, professionele inzet, wat willen we nog meer! Wij wensen Simone alle goeds toe voor haar persoonlijke en professionele toekomst.

Het meeste werk in de wijk, ook het maken en verspreiden van de wijkkrant, wordt gedaan door vrijwilligers. Mocht het u leuk lijken om mee te werken aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijk zijn daar altijd mogelijkheden voor. Als u iets met taal heeft en een neus voor nieuws of één van de twee dan bent u van harte welkom om de redactie te versterken!

Deze krant geeft u weer veel te lezen over wederwaardigheden in onze wijk! Terwijl aan het ‘Aldlânsfiadukt’ hard wordt gewerkt, de verkeerssituaties aan Beatrixstraat/Hempenserweg en Holwortel worden aangepakt en de voetbalkooi bij Piter Jelles wordt ontdaan van haar bomen, heeft de Parade al heel wat nieuwe bewoners. Wij heten hen vanaf deze plaats van harte welkom in onze wijk.

En verder in deze editie: de bibliotheek, het verkeer, de burendag, bijen, activiteiten in de Oase,  diefstalpreventie, recepten van Sjoerdje…….. De redactie wenst u leesplezier en warme wintermaanden in alle opzichten! In het voorjaar komen we graag bij u terug. Wij kijken tot 30 december reikhalzend uit naar uw kopij!

Annie Hoekstra

wijkkrant Aldlân nov 2016